Tüm illerdeki

Mobilya

imalatçılarını görüntülemek için tıklayınız


Bu portalın amacı Türk mobilya sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır. Türk mobilya sektöründeki rekabet olgusu, kaynakları ve sektörün performansının sürekliliği, sektörün ulusal ekonomideki önemi, oluşturduğu istihdam ve ihracattaki payı nedeni ile tarafımızca portallaştırılmaya değer olarak görülmüştür. Mobilya imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimci firmalara yeni pazar olanakları yaratmak portalımızın temel misyonudur.

Bu portal aracılığıyla imalatcılar ulusal bazda kendilerini tanıtabilirken alternatif hammadde ve tedarik kaynaklarına ulaşabileceklerdir. Sizlerden gelen görüş ve önerilerle kendini sürekli geliştirip yenileyerek yayın hayatına devam edecek olan bu portal mobilya sektörünün nabzını tutacaktır.

soliki
« MAKALELER / Geri Dön / Mobilya imalatçılığı dalı

Tanımı

Mobilya imalâtçısı; hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan; çizen, ölçülendiren; iş organizasyonunu yapan; iş güvenliği önlemlerini alan; malzemeyi seçen, şablon, kalıp, numune hazırladıktan sonra makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan ve bu mobilyaları kontrol eden meslek elemanıdır.

Görevleri

Mobilya imalâtçılarının görevleri şunlardır:

• İş planı yapmak,

• Sipariş almak,

• İş resmini çizmek ve ölçülendirmek,

• İş güvenliği ve işçi sağlığına dair önlemler almak,

• Malzeme listesini hazırlamak ve temin etmek,

• Şablon, kalıp ve numune yapmak,

• Makineleri hazırlamak,

• Kereste kesmek, kurutmak ve işlemek,

• Sunta (MDF, arkalık) malzemesini kesmek,

• Kaplamayı hazırlamak ve pres yapmak,

• İş parçalarını işlemek,

• Montaj yapmak,

• Kalite kontrol yapmak,

• Depolama ve teslimat işlemlerini yapmak,

• Meslekî eğitime ilişkin etkinliklere katılmak.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Meslek elemanlarının;

• İş ahlâkına sahip,

• Görme ve işitme duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olan,

• Göz ve ellerini uyumlu bir şekilde kullanabilen,

• Uzun süre ayakta duracak ve fiziksel güç sarf edecek kadar bedenen sağlam,

• Ruhsal olarak sağlıklı,

• Tasarı yapabilen ve estetik görüşe sahip,

• Dikkatli ve titiz,

• Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslekî eğitim orta öğretimde, ağaç işleri ile mobilya ve dekorasyon ana meslekleri altında mobilya imalâtçılığı alt meslek dalında verilmektedir.

Meslekle ilgili ön lisans düzeyinde eğitim; meslek yüksek okullarının mobilya ve dekorasyon bölümlerinde verilir.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olan ya da olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’na girmeleri gerekir. Öğrenciler yeterli “Sayısal” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara, Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Meslekî eğitimini başarı ile tamamlayanlara mobilya ve dekorasyon ön lisans diploması ve tekniker unvanı verilir. 

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; mobilya ve dekorasyon öğretmenliği, ağaç işleri endüstri mühendisliği, orman endüstri mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Ayrıca meslek lisesinin mobilya ve dekorasyon bölümünden mezun olanlar ÖSS’ye girip yeterli sayısal puanı almaları durumunda da yine aynı bölümlere girme hakkına sahiptir.


Mobilya imalat haberleri
Yükleniyor
mobilya fuarları

» Ana sayfa | » Makaleler | » Tedarikçiler | » Firma Ekle | » İletişim

© 2008 mobilyaport.com | Site içeriğinde yer alan hiçbir fotoğraf ve metinler mobilyaport un izni olmadan ticari amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. İnternet ortamında kullanılamaz. Aksine hareket edenler hakkında ihtara gerek duyulmaksızın yasal işlem yapılır. | Yasal Uyarı
ilicMedia